Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Cykl wielokulturowy. Ślady Ormiańskie i Tatarskie

Witamy ponownie i zapraszamy na kwietniowe „Gdańskie Miniatury” poświęcone
ormiańskim i tatarskim mieszkańcom Gdańska.

Ormianami określamy nie tylko obywateli państwa Armenii, ale i również całą ludność
pochodzenia armeńskiego rozproszoną w różnych krajach. Na świecie żyje około 11 mln
Ormian, w tym w samej Armenii tylko ponad 3 mln. Nad Wisłą zamieszkuje od 30 do 70 tys.
obywateli pochodzenia ormiańskiego, natomiast w okolicach Gdańska – około 30
rodzin.

O tożsamości narodowej Ormian, którą trudno zachować przy dużym rozproszeniu,
świadczy przynależność do jednego z Kościołów: Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego,
Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego i Ormiańskiego Kościoła
Ewangelickiego. Wszystkie te Kościoły, są chrześcijańskie. Ich różnorodność wynika
z wielowiekowej historii Armenii. Ormianie przyjęli chrześcijaństwo już na początku
IV w. (w Polsce Mieszko I przyjął chrzest w 966 r. , czyli aż ponad 600 lat później) i od tego
momentu Apostolski Kościół Ormiański rozwijał się niezależnie od Rzymu – stolicy Kościoła
rzymskokatolickiego.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury