Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Wrześniowe spacery Gdańskich Miniatur

Wrześniowe spacery Gdańskich Miniatur

W tym roku szkolnym zajmiemy się tropieniem różnych stylów architektonicznych w Gdańsku.

Spacery rozpoczynamy we wrześniu, od spaceru szlakiem stylu romańskiego. Odwiedzimy miejsce, w którym w 1308 roku powstał Zamek Krzyżacki. Przejdziemy się Długim Pobrzeżem, by przyjrzeć się Żurawiowi – jednemu z symboli Gdańska. Odwiedzimy kościół św. Mikołaja i jego okolice.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl

lub jako ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

W czwartek 24 września 2015 r. spotykamy się ze szkołami, rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 26 września 2015 r.

Wstęp wolny

 

Szkoły i grupy zorganizowane

TEMAT: ” STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – ROMANIZM”

TERMIN: 24 września 2015 r. (czwartek), godziny: 10:00, 11:30, 13:00

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

 

Prosimy o zgłoszenia do dnia 15 września (wtorek) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 24 września będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

 

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – ROMANIZM”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Spacery dla rodzin i grup nieformalnych

TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – ROMANIZM”

TERMIN: 26 września 2015 r. (sobota), godziny: 11:00, 12:30, 14:00


Miejsce rozpoczęcia: Gdańsk, ul. Grodzka 9

KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

KOSZT: bezpłatne

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – ROMANIZM”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

 

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury