Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Gdańskie Miniatury – Zielone Miasto. Topole – Nowe Ogrody

W grudniu Instytut Kultury Miejskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejny spacer z cyklu „Gdańskie Miniatury”. Tym razem odwiedzamy gdańskie parki i zieleńce, a wędrować będziemy szlakiem topoli – drzew, które według podań ludowych budzą lęk, ale też podziw. Są kojarzone zarówno ze śmiercią, jak i z nieśmiertelnością. Topole są jednym z najszybciej rosnących gatunków drzew, niestraszne im żadne warunki pogodowe, a z ich pączków można zrobić wywar leczniczy o działaniu przeciwgorączkowym i oczyszczającym.

Topole były obecne w mitologii greckiej oraz Piśmie Świętym. Podobno Jezus Chrystus ukrzyżowany był na osikowych belkach, a słynna tarcza Ajaksa – greckiego wojownika walczącego podczas wojny trojańskiej – zrobiona była właśnie z drewna topoli.

Podczas grudniowego spaceru odwiedzimy między innymi Targ Drzewny słynący niegdyś z handlu drewnem oraz węglem drzewnym, zaś teraz miejsce, w którym możemy zobaczyć jedyny w Gdańsku pomnik konny króla Jana III Sobieskiego. Na szlaku naszej wycieczki nie zabraknie także Małego Błędnika, Kanału Raduni czy ulicy Nowe Ogrody 16, gdzie kiedyś stał Pałac Radziwiłłów.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

 

12.12  – 10.00, 11.30, 13.00 gra miejska-spacer dla szkół. Obowiązują wcześniejsze zapisy, do

6.12 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 06.12.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun)

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

16.12 – 11.00, 12.30, 14.00 gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych. Spotkanie:

godz. 11.00 i 14.00 Gdańsk, Targ Drzewny, pomnik Jana III Sobieskiego, godz. 12.30

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27.

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

 

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury