Gdańskie Miniatury: #3 Nowa forma historycznego miasta

W 1945 roku do Gdańska przybywali pierwsi powojenni mieszkańcy. Z ich wspomnień wyłania się obraz miasta niemal doszczętnie zrujnowanego. Widok ten wzbudzał u przy-bywających głęboki smutek, jednak plan odbudowy Gdańska dawał nadzieję na odmianę losu. Panował powszechny entuzjazm, co często przywoływali świadkowie tamtych dni. Niebywałe osiągnięcie, jakim była odbudowa miasta w tak krótkim czasie, nie by-łoby możliwe bez zaangażowania wielkiej liczby ludzi, którzy dobro miasta stawiali na pierwszym miejscu. Proces ten jednak był skomplikowany, a obecny kształt Gdańska jest wynikiem decyzji, które zapadły prawie 75 lat temu. Wybierzmy się na spacer po mieście i przyjrzyjmy bliżej temu, w jaki sposób historyczny Gdańsk zyskał zupełnie nową postać. Użyjmy wyobraźni i pomyślmy, jak miasto mogłoby wyglądać, gdyby podczas odbudowy podjęto inne decyzje.

Pobierz PDF po prawej stronie by przeczytać więcej…

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie