Gdańskie Miniatury: Cykl wielokulturowy. Ślady Niderlandzkie.

Wiele kultur – jedno miasto

Gdańsk na mapie kulturowej Polski zajmuje specjalne miejsce. Jak chyba inne żadne miasto, zawdzięcza swój rozwój różnorodnym wpływom z zewnątrz. Sprzyjające położenie, przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego, na skrzyżowaniu ważnych strategicznie szlaków handlowo-komunikacyjnych umożliwiło grodowi nadmotławskiemu wypracowanie pozycji znaczącego w Europie ośródka gospodarczego i kulturalnego. Z tych własnie względów. Gdańsk był już od początku swojego istnienia związany z handlem. Tutejsi kupcy utrzymywali kontakty z niemal wszystkimi regionami Europy. Prowadzili wymianę handlowa nawet z odległa Rusią Kijowska i Bizancjum, czyli rejonami dzisiejszej Ukrainy, Bałkan i Turcji.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie