Gdańskie Miniatury: Dzielnice: Wrzeszcz

LIRYCZNY WRZESZCZ
Niegdyś słynący z pięknych ogrodów kusił patrycjuszy Gdańskich, którzy chętnie
odpoczywali tu w zaciszu swoich z ekskluzywnych rezydencji, dziś również jest jednym
z ważniejszych ośrodków życia miasta. Etymologicznie nazwa Wrzeszcz, wywodzi się od
starosłowiańskiego „vers”, czyli protoplasty „wrzosa”, tudzież „wrzosowiska”, ale istniej
także ustne podanie kaszubskie, które wiąże jej powstanie z tzw. Rzezią Gdańszczan.
Kiedy to mieszkańcy miasta Gdańska podstępnie zaatakowani przez Krzyżaków, podczas
jarmarku św. Dominika, salwując się ucieczką, w stronę Oliwy, podnieśli ogromny krzyk,
który ostatecznie przeszedł następnie we wrzask. Miejsce gdzie zostali dopadnięci przez
prześladowców nazwano Wrzeszcz właśnie od owych wrzasków.
Zapraszamy do próby odnalezienia tajemnicy zaklętej w architekturze i gajach
Wrzeszcza.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie