Gdańskie Miniatury: Kobiety Wolnego Miasta Gdańska – cz. I

Kobiety odegrały w Gdańsku ważną rolę walce z nasilającą się germanizacją (narzucaniem siłą kultury i języka niemieckiego) . Tworzyły organizacje towarzystwa, które skupiały polskie dziewczyny narażone na wynarodowienie.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie