Gdańskie Miniatury: Kolory Gdańska #6. Elegancka czerń.

Najstarsze słowa w ludzkiej mowie określające kolory odnosiły się do bieli i czerni – dwóch skrajnie odmiennych barw. Prawdopodobnie było to podstawowe rozróżnienie na kolory jasne i światło oraz ich przeciwieństwo, czyli ciemność. Jasność i ciemność, czerń i biel, towarzyszą człowiekowi od zawsze, nic więc dziwnego, że nabrały szczególnego znaczenia. Na całym świecie biel i czerń mają bogatą symbolikę, która jednak różni się znacząco w zależności od miejsca i czasu. O różnych, pozytywnych i negatywnych, aspektach czerni dowiemy się podczas marcowego spaceru w ramach cyklu „Gdańskie Miniatury” poświęconego kolorom.

Zobacz więcej ściągając plik PDF z zakładki po prawej stronie.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie