Gdańskie Miniatury: Fortyfikacje Południowego Gdańska

Tym razem wyruszamy na południe od Głównego Miasta na Stare Przedmieście. Nazwą tą określa się tereny położone pomiędzy ul. Podwale Przedmiejskie, Kanałem Raduni, Bramą Nizinną a odcinkiem rzeki Motława, nazywanym Starą Motławą.

Początkiem rozwoju Starego Przedmieścia był obszar dawnej gdańskiej stoczni powstałej w XIV w., która znajdowała się przy obecnej ulicy Lastadia. Budowano tam pierwsze w naszym mieście statki. Ciekawy jest sam rodowód słowa Lastadia. Tak nazywano położoną tam stocznię. W języku niemieckim oznaczało ono nazwę placu, na którym ładowano, wyładowywano i obciążano statki towarami. Polski odpowiednik łasztownia oznaczał z kolei miarę pojemności zboża.

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Miasto Gdańsk
2013-2021 Miniatury Gdańskie