Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Marcowe spacery Gdańskich Miniatur

W tym roku szkolnym zajmujemy się tropieniem różnych stylów architektonicznych w Gdańsku.

W marcu będziemy szukać przykładów baroku. Zobaczymy kamienicę przy Długim Targu 20, Sień Gdańską, Kaplicę Królewską, Kamienicę pod Żółwiem i znajdujący się w Kościele św. Jana nagrobek Nataniela Schrödera.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl lub jako ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker. We wtorek 15 marca spotykamy się ze szkołami. Rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 19 marca

Wstęp wolny

 

SZKOŁY

TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – BAROK”
TERMIN: 15 marca 2016 r. (wtorek), godziny: 10:00, 11:30, 13:00
KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 7 marca (poniedziałek) 2016 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 15 marca będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – BAROK”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązk zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

RODZINNE

TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – BAROK” Spacery dla rodzin i grup nieformalnych
TERMIN: 19 marca 2016 r. (sobota), godziny: 11:00, 12:30, 14:00
KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
MIEJSCE SPOTKANIA:
spacer, godz: 11:00 Gdańsk, ul. Długi Targ 20
spacer, godz: 12:30 Kościół Św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 20
spacer, godz: 14:00 Gdańsk, ul. Długi Targ 20
KOSZT: bezpłatne

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki. Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury