Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Spacer z portalem iBedeker

Spacer z portalem iBedeker odbędzie się 18 marca. Prosimy o zgłoszenia do dnia 9 marca (poniedziałek) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 18 marca będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

TEMAT: „KOŚCIOŁY GŁÓWNEGO MIASTA CZ. III”

TERMIN: 18 marca 2015 r. (środa), godziny: 10.00, 11.30, 13.00

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

 

  • Prosimy o zgłoszenia do dnia 9 marca (poniedziałek) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny,nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 18 marca będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
  • Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie „KOŚCIOŁY GŁÓWNEGO MIASTA CZ. III”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Organizatorzy zastrzegają, że będą dobierać grupę według kategorii wiekowej.
  • Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń na wybraną godzinę, będą w konsultacji z grupą zapraszać Państwa na inną porę.
  • Potwierdzenia zostaną przesłane drogą e-mailową do 11 marca (środa) 2015 r.

 

Pobierz w formacie .pdf

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury