Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Tajemnice gdańskich uliczek. Nad kanałem – Stare Miasto

W listopadzie zapraszamy na kolejną wędrówkę w projekcie Gdańskie Miniatury. Odwiedzimy uliczki nad Kanałem Raduni na Starym mieście.

Podczas bezpłatnego spaceru poznamy historię szpitala św. Elżbiety i dzieje zakonników karmelitów, którym zawdzięczamy nazwę ulicy Bielańskiej. Następnie udamy się do dawnego miejsca sprzedaży drogich przypraw, na ulicę Korzenną, gdzie  znajduje się Ratusz Staromiejski. Poznamy tam znanych gdańskich astronomów Jana i Elżbietę Heweliuszów. Kolejny przystanek to ulica Na Piaskach, gdzie zobaczymy dawny miejski wodopój dla bydła oraz dowiemy się, co sprzedawano na Moście chlebowym. Nasze spotkanie zakończy się przy kościele świętej Katarzyny.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na naszej stronie.

lub ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

W środę 23listopada 2016 r. spotykamy się ze szkołami, rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 26listopada 2016 r.

 

SZKOŁY

 • Tajemnice gdańskich uliczek. Nad kanałem – Stare Miasto gra miejska spacer dla szkół
 • 23listopada 2016 r.
 • Godziny: 10.00, 11.30, 13.00
 • Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 16.11 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy IV) – szkoły ponadgimnazjalne
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
 • KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 16listopada 2016 z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun),

na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie Tajemnice gdańskich uliczek.Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RODZINNE

 • Tajemnice gdańskich uliczek. Nad kanałem – Stare Miasto
 • 26listopada 2016 r.
 • Godziny: 11.00, 12.30, 14.00
 • MIEJSCE SPOTKANIA:
 • Godziny: 11.00, 14.00  ul. Elżbietańska 3
 • Godzina: 12.30 ul. Mniszki 1
 • Informacje: miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • KOSZT: bezpłatne

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury