Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Tajemnice gdańskich uliczek. Ścieżki świętych – Główne Miasto

W październiku zapraszamy na drugi spacer nowego cykluGdańskich Miniatur. Odkrywając tajemnice kolejnych gdańskich uliczek, ruszymy szlakiem ulic świętychtym razem odwiedzając Główne Miasto.

Podczas bezpłatnego spaceru  poznamy historię jednej z najpiękniejszych ulic w Gdańsku – ul. Mariackiej oraz największej gotyckiej budowli – Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (nazywanego również Kościołem Mariackim). Następnie udamy się na ul. Świętego Ducha, gdzie oprócz Kaplicy Królewskiej, znajduje się kamienica w której mieszkali pisarka Joanna Schopenhauer i jej syn filozof Artur Schopenhauer. Kolejne przystanki to ul. Świętojańska i znajdujący się tam kościół św. Jana, ul. Grobla, a także Hala Targowa na słynnym Placu Dominikańskim.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na naszej stronie internetowej lub ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

W czwartek 20 października 2016 r. spotykamy się ze szkołami, rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 22 października 2016 r.

 

SZKOŁY

  • Tajemnice gdańskich uliczek – Ścieżki świętych gra miejska spacer dla szkół
  • Spacer dla szkół

20 października 2016 r.

Godziny: 10.00, 11.30, 13.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 13.10 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy IV) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 13 października 2016 z podaniem nazwy

szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej

godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 20 października będą

towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun),

na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

 

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie Tajemnice gdańskich uliczek Ścieżki świętych. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RODZINNE

Tajemnice gdańskich uliczek – Ścieżki świętych.

22 października 2016 r.

Godziny: 11.00, 12.30, 14.00

MIEJSCE SPOTKANIA:

Godziny: 11.00, 14.00 plac Dominikański 1 (Hala Targowa)

Godzina: 12.30 Ulica Mariacka 27 (Brama Mariacka)

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

KOSZT: bezpłatne

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wstęp wolny

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury