Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Tajemniczy zamek – Zamczysko i Osiek

Czy wiecie, przy jakiej gdańskiej ulicy znajdował się zakład w którym w XVII produkowano najbezpieczniejszy trunek i którego spożywano najwięcej, gdzie znajdowała się pierwsza publiczna łaźnia w Gdańsku, mimo, że codzienne dbanie o higienę nie było wskazane?

Na te i wiele innych interesujących pytań postaramy się Wam odpowiedzieć podczas   wrześniowej zabawy nowej edycji gry miejskiej „Gdańskie Miniatury”.

Podczas spaceru odkryjemy tajemnice najstarszej części Gdańska, gdzie Martwa Wisła łączy się z wodami Motławy – zwiedzimy tereny Zamczyska i Osieku. Poznamy historie ulic: Rycerskiej, Grodzkiej, Czopowej, Sukienniczej i Sierocej.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl lub jako ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

W czwartek 22 września 2016 r. spotykamy się ze szkołami, rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 24 września 2016 r.

SZKOŁY

  • Tajemnice gdańskich uliczek – Tajemniczy zamek – Zamczysko i Osiek gra miejska
  • spacer dla szkół

22 września 2016 r.

Godziny: 10.00, 11.30, 13.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 15.09 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy IV) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 15 września 2016 z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 22 września będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “Tajemnice gdańskich uliczek – Tajemniczy zamek – Zamczysko i Osiek“. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RODZINNE

Tajemnice gdańskich uliczek – Tajemniczy zamek – Zamczysko i Osiek

24 września 2016 r.

Godziny: 11.00, 12.30, 14.00

MIEJSCE SPOTKANIA: Ulica Grodzka 16

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

KOSZT: bezpłatne

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wstęp wolny

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury