Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Zgłoszenia na spacer “Kościoły Starego Miasta” – czerwiec 2015

TEMAT: ” KOŚCIOŁY STAREGO MIASTA”

TERMIN: 18 czerwca 2015 r. (czwartek), godziny: 10:00, 11:30, 13:00

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 10 czerwiec (środa) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny,  nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 18 czerwca będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie ” KOŚCIOŁY STAREGO MIASTA “. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury