Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Dofinansowanie

Projekt edukacji kulturalnej “Gdańskie Miniatury” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w latach 2021 i 2022.  
 
Koszt zadania w roku 2021 wyniósł 54350,00zł; w tym 32000,00 zł stanowiła dotacja ze środków MKDNiS.  
 

Gdańskie Miniatury to projekt edukacyjny Instytutu Kultury Miejskiej, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać uczniom, ale także dorosłym, niezwykłe miejsca i postacie związane z miastem. Gdańskie Miniatury realizowane są w cyklu roku szkolnego, podzielone na semestr zimowy i letni. W ramach projektu powstają scenariusze spacerów poświęcone wybranemu tematowi z obszaru historii sztuki, architektury w Gdańsku. Ze scenariuszy na bezpłatnych licencjach można skorzystać samodzielnie lub wybrać się na otwarte spacery organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej. 

Na koniec roku szkolnego odbywa się uroczysty finał z udziałem najbardziej aktywnych zwiedzających i wręczenie nagród – kilkuset biletów wstępu do trójmiejskich instytucji kultury. Zwiększa to uczestnictwo w kulturze osób o różnym statusie ekonomicznym i społecznym. W roku szkolnym 2018/2019 tematem przewodnim projektu były Kolory Gdańska, każdy kolor przypisany był konkretnej części Gdańska (przykładowo zielony dotyczył tematyki terenów zielonych w mieście). W roku szkolnym 2019/2020 tematem przewodnim była odbudowa powojennego Gdańska z uwzględnieniem architektury modernistycznej, planów rozwojów wybranych gdańskich dzielnic. 

Dodatkowo w 2020 roku projekt intensywnie rozwinął się w formie online, a także partnerzy projektu zaangażowali się w dodatkowe działania wokół tematów scenariuszy. Obecnie każdy scenariusz zawiera nagrania audio licencjonowanego przewodnika po Trójmieście. Wybrane odcinki z tematyki muzycznej zawierają nagrania wideo wzbogacające temat, które zostały przekazane dzięki współpracy z partnerami projektu. Powyższe działanie umożliwiło kontynuowanie projektu podczas lockdownu, a później przy obostrzeniach narzuconych na instytucje kultury związanych z wirusem COVID-19. Dzięki rozwinięciu projektu w formie online, ze scenariuszy mogli skorzystać nie tylko uczniowie, ale osoby indywidualne, w dogodnym dla nich czasie i miejscu. 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury