Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Cykl wielokulturowy. Ślady Romańskie.

Gdańskie Miniatury – ślady romańskie
Podczas naszej ostatniej wycieczki odwiedzaliśmy miejsca związane z kulturą
żydowską w Gdańsku. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in.: pomnik upamiętniający gdańskie dzieci
uciekające przed wojną, Politechnikę Gdańską oraz synagogę.
Tym razem proponujemy wszystkim tym uczniom, których interesuje historia
wielokulturowego Gdańska spacer śladami mieszkańców, których łączą języki romańskie
– Francuzów, Włochów oraz Hiszpanów. Języki romańskie rozwinęły się z łaciny
ludowej, która była powszechna wśród mieszkańców imperium rzymskiego. Po rozpadzie
cesarstwa zachodniorzymskiego ponad 1500 lat temu, rozpoczął się proces formowania
państw europejskich, które istnieją do dzisiaj. Wraz z powstawaniem państw zmianom
ulegał również język łaciński, który przybierał różne formy zależnie do miejsca gdzie nim
się posługiwano.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury