Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Cykl wielokulturowy. Ślady Wschodniosłowiańskie.

Gdańskie Miniatury – ślady wschodniosłowiańskie

Słowianie to ludność posługująca się językami słowiańskim. Do tej licznej grupy
zaliczamy mieszkańców środkowej, wschodniej i południowej części Europy oraz
północnej Azji. Słowianie ze względu na swoją kulturową różnorodność są podzieleni na
trzy grupy: Słowian wschodnich, zachodnich i południowych. Do grupy Słowan
wschodnich zaliczamy Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Dominującą religią wśród
Słowian wschodnich jest chrześcijaństwo występujące w dwóch obrządkach:
prawosławnym i greckokatolickim. Tematem marcowych „Gdańskich Miniatur” są
właśnie ślady wschodniosłowiańskie.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury