Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Działania wojenne na terenie Oliwy

Zapraszamy do Oliwy na ostatni w tym roku szkolnym spacer Gdańskich Miniatur szlakiem walk i konfliktów.

Dzielnica w granice miasta została włączona w roku 1926. W początkach XII w. była to mała wieś przy klasztorze cystersów. Był to zakon, który powstał w XI w. we Francji. Zakon to zgromadzenie religijne którego członkowie oddają się w sposób szczególny wypełnianiu zasad danej religii i żyją zgodnie z określonymi regułami, czyli zasadami. Klasztor zaś to zakon i zarazem zespół budynków będących miejscem zamieszkania zakonników. Zabudowania wsi skupiały się wokół rynku, dzisiaj zwanego Starym Rynkiem Oliwskim. Pod cysterskim panowaniem Oliwa stała się bogatą i dobrze zorganizowaną wsią. Przez stulecia powiększała swoje tereny o kolejne majątki ziemskie, lasy, a nawet jeziora. Największą atrakcją Oliwy był piękny kościół klasztorny- dzisiejsza archikatedra oraz stare budynki zakonne. Oprócz nich znajdowały się tu również: spichlerze, browar (zajmujący się produkcją piwa) i młyn oraz rezydencja opata- przełożonego zakonników.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury