Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Dzielnice: Oliwa

OLIWA – MIEJSCE GDZIE ZATRZYMAŁ SIĘ CZAS
Nazwa tych terenów wywodzi się od Potoku Oliwskiego, który pierwotnie zwano
Oławą. W XII wieku książę pomorski Sambor I osadził tutaj zakon cystersów.
Opactwo i powstała przy nim osada mieściły się między dolinami: Radości, Schwabego,
Powagi, Złych Mostów, Świeżej Wody i Krzaczastego Młyna.
Podstawą życia zakonników była praca na roli, w młynach (założono ich aż 25),
browarach i warsztatach. Na przestrzeni lat zakonnicy zgromadzili wiele cennych
dzieł i pamiątek związanych z kulturą i historią Polski. Chyba najważniejszym owocem
ich pracy jest słynna Katedra Oliwska, która po dziś dzień jest jednym z
najcenniejszych zabytków Gdańska. To w niej znajdują się czwarte co do wielkości
organy w Polsce.
Dziś Oliwa jest rozległą dzielnicą, do której zaliczamy:
– Starą Oliwę, czyli obszar zabudowany przed I wojną światową,
na którym będziemy dziś tropić miniatury;
– Polanki, gdzie gdańscy bogacze zbudowali osiem dworów.
Pięć z nich możemy podziwiać do dziś;
– Przymorze, któremu początek dała osada przy jednym ze zbudowanych
przez zakonników młynów;
– Żabiankę, której nazwa pochodzi od karczmy;
oraz mniejsze: Gospódkę, między ulicą Grunwaldzką, a przystankiem Żabianka
i Ludolfinę, która obejmuje teren w rejonie ulicy Czyżewskiego. Słowo „Ludolfina”
pochodzi od dworu o tej samej nazwie. Obecnie mieści się w nim Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury