Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Legendy Starego Miasta

Stare Miasto to przestrzeń historyczna Gdańska, która jest zamknięta ulicami Podwale
Staromiejskie, Podwale Grodzkie i Wałową. Od południa graniczy z Głównym Miastem.
Dzielnicę tę niegdyś zamieszkiwali marynarze, robotnicy portowi, wyrobnicy (osoby
wynajmujące się do drobnych prac), kupcy, rybacy i ludzie mniej zamożni. Na terenie Starego
Miasta zlokalizowane były domy cechowe, przytułki (miejsca schronienia dla ludzi ubogich
i bezdomnych), szpitale oraz kościoły. Życie mieszkańców dzielnicy kręciło się wokół
ciężkiej pracy, zajęć domowych i rozrywki. W tawernach, czyli w portowych gospodach, przy
dźwiękach gęśli (prosty instrument) gdańszczanie raczyli się piwem, jedli tłuste potrawy
i namiętnie grali w kości. W okresie panowania zakonu krzyżackiego w Gdańsku większego
znaczenia nabrało bogatsze Główne Miasto i w 1454 r. całkowicie podporządkowało sobie
Stare Miasto.
Obecnie Stare Miasto składa się w większości z nowoczesnych zabudowań. Jest to wynik
ogromnych zniszczeń, jakich doznał Gdańsk podczas II wojny światowej. Dodatkowo
po wojnie większość cennych kamienic, które przetrwały, wyburzono, a na ich miejscu
stanęły nowsze budynki.
Spacer po Starym Mieście rozpoczniemy od kościoła św. Brygidy. Tam zapoznamy się
z historią stowarzyszenia kobiet pokutujących oraz postacią świętej Brygidy. Następnie
przejdziemy do pobliskiego kościoła św. Katarzyny. Ostatnim etapem wycieczki będzie
Ratusz Staromiejski.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury