Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Grudniowe spacery Gdańskich Miniatur

W tym roku szkolnym zajmujemy się tropieniem różnych stylów architektonicznych w Gdańsku.

W grudniu będziemy szukać przykładów renesansu i manieryzmu. Spacer rozpoczniemy od Złotej Bramy, poznamy historie dwóch domów stojących na ulicy Długiej: Kamienicy Czirenbergów-Frederów i Kamienicy Schumannów. Przedstawimy ciekawostki dotyczące Fontanny Neptuna, a spacer zakończymy przy Zielonej Bramie.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl lub jako ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker.

W środę 16 grudnia 2015 r. spotykamy się ze szkołami. Rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 19 grudnia 2015 r.

Wstęp wolny

 

SZKOŁY

TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – RENESANS I MANIERYZM”
TERMIN: 16 grudnia 2015 r. (środa), godziny: 10:00, 11:30, 13:00
KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 8 grudnia (wtorek) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które16 grudnia będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU –RENESANS I MANIERYZM”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RODZINNE

TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – RENESANS I MANIERYZM” Spacery dla rodzin i grup nieformalnych
TERMIN: 19 grudnia 2015 r. (sobota), godziny: 11:00, 12:30, 14:00
KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
MIEJSCE SPOTKANIA: Złota Brama, Targ Węglowy 27
KOSZT: bezpłatne

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – RENESANS I MANIERYZM”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

 

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury