Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Kasztanowiec – Długie Ogrody

Podczas pierwszego spaceru Gdańskich Miniatur z serii „Zielone miasto” odwiedzimy Długie Ogrody będące częścią gdańskiej dzielnicy Śródmieście. Jak sama nazwa wskazuje, teren ten jest bogaty w różne gatunki drzew i krzewów, co będziemy mieli okazję zobaczyć.

Wrześniowej wycieczce patronuje Aesculus hippocastanum, czyli kasztanowiec.

Podczas spaceru zobaczymy różne okazy tego piękne drzewa, rosnące przy ulicach, w parku, na podwórkach, czy na dawnym cmentarzu. Poznamy historię i ciekawostki związane z tym gatunkiem. Odwiedzimy takie ulice jak: św.Barbary, Długie Ogrody, Krowoderską czy Wygon.

Każdy może spacerować indywidualnie przy pomocy mapki dostępnej na stronie http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/ lub z przewodniczką Ewą Czerwińską.

Rodziny, osoby indywidualne i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 23 września 2017 r., natomiast z grupami szkolnymi spotykamy się w czwartek 28 września 2017 r.

Rodziny, osoby indywidualne, grupy nieformalne

 • Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Kasztanowiec ” gra miejska- spacer dla rodzin, osób indywidualnych i grup nieformalnych
 • DATA : 23 września 2017
 • GODZINY : 11.00, 12.30, 14.00
 • MIEJSCE SPOTKANIA:
  11.00, 14.00 – Gdańsk, ul. Św Barbary 1
  12.30 – Gdańsk, Zieleniec przy ul. Wygon 7 
 • KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • KOSZT: bezpłatnie

Szkoły

 • Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Kasztanowiec” gra miejska- spacer dla szkół
 • DATA: 28  września 2017
 • GODZINY: 10.00, 11.30, 13.00
  Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 20.09.2017 r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy IV-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
 • KOSZT: bezpłatnie

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Prosimy o zgłoszenia do dnia 20.09.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 29 września będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury