Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Spacer dla rodzin i grup nieformalnych

Gdańskie Miniatury na szlaku kościołów i szpitali Biskupiej Górki i Zaroślaka – po raz pierwszy weekendowo, dla rodzin i grup nieformalnych

Gdańskie Miniatury to projekt, którego głównym celem jest przybliżenie historii miasta dzieciom i młodzieży, a także zainteresowanym osobom dorosłym. Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie Instytutu Kultury Miejskiej lub z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker, popularyzującym historię Gdańska.

W tym roku tematem przewodnim spacerów będą gdańskie kościoły i dawne, przykościelne szpitale, które miały więcej obowiązków, niż tylko leczenie chorych.

Odwiedzimy Biskupią Górkę i Zaroślak.

Od maja spacery przybrały nową formułę: rodziny i grupy nieformalne będą mogły wziąć udział w weekendowych spacerach z portalem iBedeker i przewodniczką Ewą Czerwińską. Pierwszy spacer już 30 maja.

 

Spacer z portalem iBedeker dla rodzin i grup nieformalnych

TEMAT: “KOŚCIOŁY I SZPITALE BISKUPIEJ GÓRKI I ZAROŚLAKA”

Spacery dla rodzin i grup nieformalnych

TERMIN: 30 maja 2015 r. (sobota), godziny: 11:00, 12:30, 14:00

KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

KOSZT: bezpłatne

 

Zapisy do 26.05 z podaniem ilości osób, daty, wybranej godziny na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

 

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “KOŚCIOŁY I SZPITALE BISKUPIEJ GÓRKI I ZAROŚLAKA”.

Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez zapewnionej w trakcie spaceru opieki osób dorosłych: rodziców lub opiekunów.

Po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku dostępności miejsc, poinformujemy Państwa o miejscu rozpoczęcia spaceru.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zmiany ilości osób, rezygnacji, prosimy o niezwłoczne informowanie organizatora: miniatury@ikm.gda.pl

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

 

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury