Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Spacer dla szkół

Gdańskie Miniatury na szlaku kościołów i szpitali Biskupiej Górki i Zaroślaka

Gdańskie Miniatury to projekt, którego głównym celem jest przybliżenie historii miasta dzieciom i młodzieży szkolnej, a także zainteresowanym osobom dorosłym. Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie Instytutu Kultury Miejskiej lub z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker, popularyzującym historię Gdańska.

W tym roku szkolnym tematem przewodnim spacerów będą gdańskie kościoły i dawne, przykościelne szpitale, które miały więcej obowiązków, niż tylko leczenie chorych.

W maju odwiedzimy Biskupią Górkę i Zaroślak.

 

Spacer z portalem iBedeker dla szkół i grup zorganizowanych

TEMAT: “KOŚCIOŁY I SZPITALE BISKUPIEJ GÓRKI I ZAROŚLAKA”

TERMIN: 28 maja 2015 r. (czwartek), godziny: 10:00, 11:30, 13:00

KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne

CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50

KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 19 maja (wtorek) 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, daty i wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 28 maja będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Potwierdzenia zostaną przesłane drogą e-mailową do 21 maja 2015 r.

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “KOŚCIOŁY I SZPITALE BISKUPIEJ GÓRKI I ZAROŚLAKA”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury