Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Styczniowe spacery Gdańskich Miniatur

W tym roku szkolnym zajmujemy się tropieniem różnych stylów architektonicznych w Gdańsku. W styczniu będziemy szukać przykładów renesansu i manieryzmu. Odwiedzimy Ratusz Staromiejski, Zbrojownię, Dom Opatów Pelplińskich i Bramę Wyżynną.

Spacerować można indywidualnie, z mapką dostępną na stronie www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl lub jako ze zorganizowaną grupą, z przewodniczką Ewą Czerwińską i portalem iBedeker. W czwartek 14 stycznia spotykamy się ze szkołami. Rodziny i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 16 stycznia

Wstęp wolny

 

SZKOŁY

 • 14 stycznia: „Style architektoniczne w Gdańsku – renesans i manieryzm, cz II” – spacer z iBedekerem dla dzieci i młodzieży
 • Godziny: 10.00, 11.30, 13.00
 • Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 8 stycznia 2016 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy V-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
 • KOSZT: bezpłatne

Prosimy o zgłoszenia do dnia 8 stycznia 2015 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które14 stycznia będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU –RENESANS I MANIERYZM cz. II”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RODZINNE

 • TEMAT: “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – RENESANS I MANIERYZM” Spacery dla rodzin i grup nieformalnych
 • 16 stycznia: „Style architektoniczne w Gdańsku – renesans i manieryzm, cz II” gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych
 • Godziny: 11.00, 12.30, 14.00
 • MIEJSCE SPOTKANIA:
 • godz. 11.00, 14.00 Gdańsk, ul. Elżbietańska 3, przed Domem Opatów Pelplińskich,
 • godz. 12.30 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 2a, przed Bramą Wyżynną. Informacje: miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • KOSZT: bezpłatne

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie po trasie “STYLE ARCHITEKTONICZNE W GDAŃSKU – RENESANS I MANIERYZM”. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Na spacer nie mogą zapisywać się osoby niepełnoletnie bez opieki.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku i podmiotowi prowadzącemu portal iBedeker nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej i portalu iBedeker lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Więcej informacji pod adresem e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury