Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Zielone miasto. Brzoza – Srebrzysko

Niedługo przed nadejściem wiosny Instytut Kultury Miejskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejny spacer z cyklu „Gdańskie Miniatury”. W marcu wędrować będziemy śladem brzóz – drzew o wyjątkowej i szeroko rozpoznawalnej urodzie.

Chętnie opisywane przez poetów, smukłe lecz wytrzymałe brzozy są niezwykle odporne na ciężkie warunki klimatyczne. Wyrastają nawet na nieurodzajnej ziemi, a także pierwsze pojawiają się w miejscach zniszczonych przez pożary czy inne kataklizmy. Brzoza jest sadzona w parkach, zieleńcach i na cmentarzach. Drzewo to jest cenione nie tylko za swoją wytrzymałość, ale też za urodę.

Podczas marcowej edycji „Gdańskich Miniatur” będziemy spacerować wzdłuż ul. Srebrniki, której zabudowa jak i nazwa skrywają bogatą historię. Odwiedzimy wyjątkowe miejsca takie jak Dworek Srebrniki, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny oraz położony w dolinie wzgórz morenowych Cmentarz Centralny Srebrzysko. Tam podążymy aleją zasłużonych.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Spacer dla szkół

15.03 – 10.00, 11.30, 13.00 gra miejska-spacer dla szkół. Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 09.03.2018r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 09.03.2018r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun).

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Spacer dla rodzin i grup nieformalnych

17.03 – 12.00 gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych. Spotkanie: Dwór Srebrniki, Gdańsk, ul. Srebrniki 1.

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury