Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Zielone miasto. Cis – Grodzisko

Na początku Nowego roku Instytut Kultury Miejskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejny spacer z cyklu „Gdańskie Miniatury”. W styczniu wędrować będziemy śladem cisów – roślin, które mogą być zarówno drzewami, jak i krzewami, a przycinać je można w dowolny sposób.

Cisy kojarzone są ze śmiercią, ponieważ są trujące. Co więcej, drzewa te uważane są za strażników zamarłych, ponieważ bardzo często sadzone są na cmentarzach.

Podczas styczniowej edycji „Gdańskich Miniatur” odwiedzimy kościół, szpital i dawny cmentarz Bożego Ciała mieszczący się przy ulicy 3 Maja. Zobaczymy żywopłot z cisów posadzony na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy, Grodzisko i Cmentarz Garnizonowy, który jest najstarszą nekropolią w naszym mieście.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Spacer dla szkół

  • 18.01 – 10.00, 11.30, 13.00 gra miejska-spacer dla szkół. Obowiązują wcześniejsze zapisy, do
  • 12.01.2018 na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
  • Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 12.01.2018r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun).
  • Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Spacer dla rodzin i grup nieformalnych

  • 20.01 12.00 gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych. Spotkanie: Kościół Bożego Ciała, ul. 3 Maja 19.

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

 

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury