Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Zielone miasto. Jesion – Oliwa

Zielone miasto.  Jesion – Oliwa

W maju Instytut Kultury Miejskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na spacer z cyklu „Gdańskie Miniatury”. Tym razem na nowo odkrywać będziemy Oliwę – dzielnicę słynącą z pięknych ogrodów otoczoną wzgórzami porośniętymi lasem. Nazwa dzielnicy nawiązuje do drzewa oliwnego, chociaż ten gatunek nie występuje w Polsce, ponieważ potrzebuje więcej słońca i ciepła. W zastępstwie oliwki towarzyszyć nam będzie inne drzewo z rodziny oliwkowatych, jedno z najbardziej okazałych spośród tych, które możemy spotkać w naszych lasach i parkach, a mianowicie jesion wyniosły.

Głównym celem spaceru będzie Park Oliwski – jeden z najstarszych parków w naszym mieście o bardzo ciekawej formie i historii. Dowiemy się kto był jego założycielem oraz kto rozwinął go do dzisiejszych rozmiarów. Odwiedzimy też oliwski cmentarz – trzecią co do wielkości nekropolię w naszym mieście. Zachowały się tu groby z pierwszej połowy XX wieku, spoczywa tu wiele zasłużonych osób, w tym autorzy książek o Gdańsku i Pomorzu Jan Kilarski i Franciszek Mamuszka, a także znany malarz Stanisław Chlebowski.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Spacer dla szkół

23.05 – 10.00, 11.30, 13.00 gra miejska-spacer dla szkół. Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 15.05.2018 r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 15.05.2018 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun).

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Spacer dla rodzin i grup nieformalnych

26.05 – 12.00 gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych. Spotkanie: start przy wejściu do Parku Oliwskiego od strony ul. Opata Jacka Rybińskiego

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

 

 

 

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury