Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Zielone miasto. Olcha- Stare Przedmieście

W październiku, podczas drugiego spaceru Gdańskich Miniatur z serii „Zielone miasto” odwiedzimy Stare Przedmieście. Ten rejon Śródmieścia Gdańska jest bogaty w różne gatunki drzew, jednym z nich jest olcha. Podczas spaceru zapoznamy z jej charakterystyką, występowaniem, zastosowaniem w medycynie i wizerunkiem w ludowych baśniach i podaniach.

Przedstawimy roślinność i historię Starego Przedmieścia, Olszynki i bastionów Dolnego Miasta.

Zapraszamy uczniów i uczennice oraz osoby indywidualne.

Rodziny, osoby indywidualne i grupy nieformalne zapraszamy w sobotę 14 października 2017 r., natomiast z grupami szkolnymi spotykamy się w poniedziałek 23 października 2017 r.

Wstęp wolny

Rodziny, osoby indywidualne, grupy nieformalne

 • Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Olcha- Stare Przedmieście” gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych
 • DATA: 14 października 2017
 • GODZINY: 11.00, 12.30, 14.00
 • MIEJSCE SPOTKANIA:
  11.00, 14.00 – Gdańsk, ul. Targ Maślany 1,
  12.30 – Gdańsk,
  ul. Grodza Kamienna 5
 • KATEGORIA WIEKOWA: najmłodsi uczestnicy/czki powinni mieć minimum 11 lat
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • KOSZT: bezpłatnie

Szkoły

 • Gdańskie Miniatury „Zielone miasto. Olcha- Stare Przedmieście” gra miejska-spacer dla szkół
 • DATA: 23 października 2017
 • GODZINY: 10.00, 11.30, 13.00
  Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 13.10 na adres e-mail: 
  miniatury@ikm.gda.pl
 • KATEGORIA WIEKOWA: szkoły podstawowe (klasy IV-VI) – szkoły ponadgimnazjalne
 • CZAS TRWANIA: około 1,5 godziny
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB ZGŁASZANYCH: 30
 • MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE PODCZAS SPACERU: 50
 • KOSZT: bezpłatnie

 

Informacje: miniatury@ikm.gda.pl

Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 13.10.2017 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl

Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury