Ułatwienia dostępu
Miniatury Gdańskie

Style architektoniczne w Gdańsku – Rokoko i Klasycyzm

Jak zapewne zauważyliście w trakcie poprzednich spacerów z cyklu Gdańskie Miniatury, liczba i wielkość budynków, które powstawały w mieście, była ściśle związana z zamożnością jego mieszkańców i mieszkanek. Najwspanialsze obiekty w Gdańsku wzniesiono pod koniec XV wieku oraz w ciągu dwóch następnych stuleci. W tym czasie Polska była państwem bezpiecznym i stosunkowo zamożnym, a Gdańsk stanowił jej główny port. Niestety w XVIII wieku okres ten zakończył się bezpowrotnie. Polska uwikłała się w liczne wojny, a dodatkowo osłabiały ją spory wewnętrzne. Tymczasem kraje, z którymi graniczyła: Rosja, Austria i Prusy, dzięki reformom oraz dobremu zarządzaniu rosły w siłę i coraz mniej liczyły się ze swoim sąsiadem. Doprowadziło to pod koniec XVIII wieku do trzech rozbiorów Polski, w wyniku których nasze państwo zostało wymazane z mapy Europy na 123 lata.

Zobacz więcej klikając na przycisk

Mapa strony | Deklaracja dostępności
2013-2024 Gdańskie Miniatury Gdańskie Miniatury. Prawa zastrzeżone: Instytut Kultury Miejskiej
Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury